Ateneumissa ollaan työskennelty jo kauan avoimemman ja saavutettavamman museon luomiseksi. Unelmoimme museosta, joissa kaikki voivat tuntea olonsa tervetulleeksi. Kaikuu – suomea Ateneumissa -hanke on askel kohti tätä unelmaa.

Kaikuu on yli kaksivuotinen hanke, jonka tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta. Tavoitteemme on luoda käytäntöjä, joiden avulla onnistumme luomaan opastuksia, näyttelyitä ja tapahtumia, joissa jokainen voi tuntea itsensä tervetulleeksi ja kunnioitetuksi sellaisena kuin on.

Vuosien 2020-2021 Ateneumin Kaikuu-vieraina ovat Helsingin aikuisopiston suomen kielen opiskelijat, jotka saapuvat museoomme keskustelemaan taiteen äärellä. Jatkossa heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan kuullaan myös tässä blogissa.

Kaikuu on Ateneumille monella tavoin tärkeä hanke, sillä suurena, tunnettuna museona meillä on paljon valtaa. Valtaan liittyy vastuu yhteisen hyvinvoinnin lisäämisestä. Kaikuu-hanketta valmistellessa olemme joutuneet esittämään itsellemme vaikeita kysymyksiä: Keitä kävijämme ovat? Keitä joukosta puuttuu? Kenen ajatuksia taiteesta jaamme? Keiden tekemää taidetta museossamme on esillä ja keitä se puhuttelee? Miten kerromme kokoelmistamme ja niiden historiasta? Kenen historia on tähän menessä jäänyt kertomatta? Kysymykset ovat suuria ja näinä aikoina ne ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. 

Kevään aikana Yhdysvalloissa leimahtaneet mellakat, mutta myös oman yhteiskuntamme rakenteellinen rasismi, ovat herättäneet tärkeän keskustelun myös Ateneumissa siitä, millaisia kytköksiä valtaan taiteella ja sen esittämisellä museotilassa on. On tärkeää voida nähdä itsensä osana kulttuuria ja on jokaisen oikeus kokea, että voi osallistua keskusteluun paikallisesta kulttuurista. Siksi myös meidän on museona aiheellista kysyä, kenen tulkinnat taideteoksistamme pääsevät kuuluville? 

Museomme strategiassa lukee, että olemme syrjinnästä vapaa alue. Enää se ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan uudenlaisia tekoja, ja joskus paras teko on kuunnella. Kaikuu -hankkeen aikana suomen kielen opiskelijat kertovat meille, kuinka he kokevat museomme ja siellä esillä olevat taideteokset. 

Meidän tarkoituksemme on ottaa oppia. 

Mariia Niskavaara
Hanketuottaja