”Ilman muuta lähdemme mukaan! Nyt saa kaikki muu jäädä ja lähdetään tekemään tätä!”

Näin ihanasti vastasi minulle Seinäjoen museoiden intendentti ja yleisötyön päällikkö Sanna Kattelus, kun tiedustelin, kiinnostaisiko heitä lähteä Kaikuu-hankkeen pilottikumppaniksi. Siitä lähtien into työskennellä Kaikuu-konseptin parissa oli molemminpuolista.

Kaikuu-hankkeen tarkoitus on alusta alkaen ollut kasvaa kansalliseksi hankkeeksi. Tämä on vaatinut jalkautustyötä. Alun perin etsimme kahta tai kolmea mahdollisimman erilaista museota eri puolilta Suomea kokeilemaan, miten Kaikuun menetelmät voisivat toimia heidän yleisöilleen ja heidän museokontekstissaan. Pilottimuseoita ei tarvinnut kauaa etsiä. Saimme arvokkaiksi kumppaneiksemme Seinäjoen Museot, Seinäjoen taidehallin ja Aineen taidemuseon Torniosta.

Kun korona sulki museot pääkaupunkiseudulla taas marraskuussa 2020, jouduimme hankkeena varsin suuren pohdinnan eteen. Kaikuu-hankkeen keskeisiä elementtejä ovat olleet vastavuoroiset kohtaamiset koulussa ja museotiloissa aitojen teosten äärellä. Mahdollisuus läsnäoloon on Kaikuun ydin. Kun korona tuntui syövän hankkeemme toimintaedellytyksiä pääkaupunkiseudulla, riensivät pilottimuseomme apuun.

Koska pandemiatilanne oli hyvin erilainen eri puolilla Suomea, päästiin Kaikuu-menetelmien toimivuutta tutkimaan pilottimuseoissa. Pilottimuseoiden avulla saimme paneutua niihin kysymyksiin, jotka ovat askarruttaneet meitä koko projektimme ajan: Kuinka Kaikuu toimii erikokoisissa museoissa? Onko Kaikuu toisenlainen kulttuurihistoriallisessa museossa kuin taidemuseossa? Entä kuinka menetelmämme soveltuvat eri-ikäisille ihmisille ja erilaisille ryhmille?

Pilottimuseomme myös raportoivat meille tekemistään arvokkaista havainnoista ja auttoivat siten kehittämään konseptia eteenpäin. Esimerkiksi Seinäjoen museoihin kuuluvassa Suojeluskunta- ja Lotta Svärd –museossa oli kiinnostavaa kokeilla, miten keskusteleva Kaikuu-menetelmä voisi toimia kielellisesti varsin haasteellisia historiallisia termejä käyttävässä, sotahistoriaa esittelevässä museoympäristössä. Hyvänä huomiona yhteisestä keskustelustamme nousi, että uudet menetelmät ja opastamisen konseptit eivät ole uusia ainoastaan museoille. Kuten Sanna Kattelus meille huomautti: ” Asiakkailtakin vaaditaan näkökulmamuutosta siinä, ettei opastus olekaan aina niin, että opas kertoo ja asiakas kuuntelee.”

Pilottimuseomme myös arvioivat menetelmien toimivuutta eri yleisöille. Yleisötyön tuottaja Elina Teitti Seinäjoen taidehallilta kommentoi VTS-menetelmän toimivuutta näin:

VTS toimi mielestämme hyvin, oikeastaan yllättävänkin sujuvasti sitä pystyi käyttämään molemmissa näyttelyissämme, jotka eivät olleet tämän hankkeen kannalta varsinaisesti helpoimmasta päästä lähestyä ryhmien kanssa. 

Pilottimuseot ovat osa Kaikuun mahdollisuutta jatkua, vaikka hankekausi Ateneumissa vuoden 2021 loputtua päättyy. Se, että Kaikuun menetelmät löytävät kodin muistakin museoista on ilahduttanut ja innostanut meitä hankkeen kehitystyössä.

Erityisen hyvää oli Kaikuun idea jatkumosta, sekä saadun palautteen että oppaidemme kokemusten perusteella. Tutuksi tuleminen tuotti keskinäistä luottamusta ja tapaamiset olivat vapautuneita ja molemmin puolin hedelmällisiä. Vuorovaikutteisuus ja keskustelu olivat parasta. Selkokielen käyttö, VTS ja parafraasit olivat osin uutta. Niiden käyttöä lisätään myös kaikessa muussa toiminnassa jatkossa.  (Virpi Kanniainen, museonjohtaja, Aineen Taidemuseo)

 

Työskentely pilottimuseoiden kanssa ei ole ainoa asia, jota olemme jalkautuksen eteen tehneet. Ateneumin Kaikuu-tiimissä olemme koonneet Kaikuu-hankkeessa oppimamme yhteen kirjaksi. Yhteinen kaiku. Käsikirja osallistaviin ja selkokielisiin opastuksiin museoissa on juuri julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ilmainen PDF-versio löytyy Ateneumin verkkosivuilla, josta se on vapaasti kaikkien ladattavissa.

Jos Kaikuu-innostaa, haluat kuulla lisää pilottimuseoiden kokemuksia tai tutustua tulevan käsikirjamme sisältöihin, on tämä syksy siihen oivallinen aika: Avaamme aivan lähiaikoina ilmoittautumisen maksuttomiin, Kaikuun käsikirjaan perustuviin webinaareihin, jotka järjestämme loka-marraskuussa 2021. Koulutukset on suunniteltu museoiden yleisötyön, opastusten ja ryhmätoiminnan parissa työskenteleviä tai aiheesta kiinnostuneita silmällä pitäen. Koulutuksissa keskustelemme Kaikuu-hankkeen kokemuksista, siitä mitä prosessissa opimme, millaiset menetelmät toimivat, millaisia haasteita kohtasimme ja mikä muuttui. Seuratkaa siis Museopostia, Pedaalipostia, Ateneumin ja Kaikuun verkkosivuja!

 

Kirjoittaja

Karoliina Arola

Hanketuottaja

Ateneum