Entries by Mariia

Yhteinen kaiku

”Ilman muuta lähdemme mukaan! Nyt saa kaikki muu jäädä ja lähdetään tekemään tätä!” Näin ihanasti vastasi minulle Seinäjoen museoiden intendentti ja yleisötyön päällikkö Sanna Kattelus, kun tiedustelin, kiinnostaisiko heitä lähteä Kaikuu-hankkeen pilottikumppaniksi. Siitä lähtien into työskennellä Kaikuu-konseptin parissa oli molemminpuolista. Kaikuu-hankkeen tarkoitus on alusta alkaen ollut kasvaa kansalliseksi hankkeeksi. Tämä on vaatinut jalkautustyötä. Alun perin […]

Antakaa minun puhua asioista, joita rakastan

Kielen oppimisesta puhutaan usein hyödyn kautta. On etuoikeus voida opiskella uusia kieliä ihan vain huvikseen ja nautinnon takia. Usein opiskelemme, koska meidän täytyy: Kyky hallita omaa tai vierasta kieltä hyvin antaa meille esimerkiksi mahdollisuuksia edetessämme työelämässä. Kieli voi myös jarruttaa työelämään pääsyä. Kuten Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen Cuporen tutkimuksessa todetaan, monet kyvykkäät ja koulutetut ulkomaalaistaustaiset eivät pääse […]

Kielitaito – mitä se on? 

Olen työskennellyt kielenopettajana viime vuosituhannelta lähtien. Olen myös asunut ulkomailla yli 11 vuotta elämästäni, ja siten ollut maahanmuuttaja ja kielenoppija erilaisissa ympäristöissä. Kaikuu-hankkeessa yhdistyvät kielenoppiminen, taide ja uuteen ympäristöön kotoutuminen, jotka ovat minulle hyvin merkityksellisiä asioita. Nyt haluan pohtia Kaikuu-hanketta hieman kielitaidon näkökulmasta. Kieli on avain eri maailmoihin, osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Tarve ottaa kontaktia ja […]

Kaikuu-kierros oppaan silmin

Olen toiminut oppaana Kaikuu-hankkeessa alusta asti ja hankkeen myötä olen päässyt tarkastelemaan ja kehittämään omaa ammattitaitoani oppaana. Uskon, että hanke edistää ryhmien kielenoppimista ja kotoutumista, mutta samalla myös Kansallisgallerian oppaiden ammattitaitoa ja opastuskäytäntöjä. Koska hankkeen pääpaino on kielenoppimisessa eikä niinkään taidehistoriallisen tiedon omaksumisessa, minulle oli alusta asti selvää, että minun tulee muuttaa omaa rooliani oppaana […]

Miten kohdata vaikeita asioita museo-opastuksilla? 

Olen työskennellyt museo-oppaana jo pitkään. Itselleni oppaan työssä kenties kaikkein vaikein asia oppia on ollut aito, läsnäoleva kuunteleminen ja tärkeään, hedelmälliseen hiljaisuuteen siedättyminen. Horror vacui, tyhjän tilan hiljaisuuden pelko, ja oman asiantuntemuksen haurauden paljastuminen kulkevat aina seuralaisina. Myös yllättävät reaktiot, omani tai muiden, saavat toisinaan hämmennyksiin. Museot käsittelevät elämää suurempia aiheita. Historiaan ja nykypäivään nivoutuu […]