Ateneum järjestää eri taustoista tuleville suomen kielen opiskelijoille taidekierroksia. Omaleimaiset Kaikuu-kierrokset tuovat uusia suomalaisia museoihin. Keskustelemalla yhdessä taideteosten äärellä opimme toinen toisiltamme. Kierroksilla opitaan suomalaisuudesta, kielestä, minuudesta ja ennen kaikkea ihmisenä olemisesta. Samalla koemme yhdessä taidetta ja tutustumme toisiimme. 

Museo-oppaiden vetämillä kierroksilla kaikki otetaan huomioon. Kierrosten lähtökohtana on tasavertainen kohtaaminen ja mahdollisuus kertoa jotakin itselle tärkeää.  Mielestämme museoista on tullut entistä selkeämmin paikka ihmisten vuorovaikutukselle. Rennommille ja epämuodollisemmalle kohtaamisille on ollut kysyntää. Siksi myöskään Kaikuu-kierrokset ovat avoimia uudelle – kaikki tulkinnat teoksista ovat yhtä oikeita.

Kierroksen kulku

Ateneumin Kaikuu-kierrokset tapahtuvat vuosien 2020-2021 aikana ja ne järjestetään yhteistyössä Helsingin aikuisopiston oppilasryhmien kanssa. Ateneumin opas tapaa saman ryhmän kolmesti, ensin koululla, jonka jälkeen ryhmä vierailee kahdesti Ateneumissa. Jokainen ryhmä ja kohtaaminen on erilainen, mutta yhteisten tapaamisten myötä on tarkoitus antaa jokaiselle ryhmäläiselle mahdollisuus kertoa oma henkilökohtainen kokemuksensa, ajatuksensa tai kertomuksensa näkemistään taideteoksista. 

Ryhmän ensimmäisen tapaamisen teema on tutustuminen. Opas ja ryhmä tutustuvat toisiinsa taidekuvien avulla. Jokainen saa valita itseään kuvaavan taidekortin, jonka avulla kertoo hieman itsestään muulle ryhmälle. 

Toisen kierroksen tavoite on yhdessä löytäminen: Ryhmä saapuu Ateneumiin ja yhdessä oppaan kanssa keskustellen tutustutaan kokoelmiin. Kierroksen aikana jokainen ryhmäläinen etsii itseään puhuttelevan taideteoksen, jonka valokuvaa esimerkiksi kännykkäkamerallaan.

Ennen viimeistä yhteistä tapaamista ryhmäläiset työstävät koulussa esityksen valitsemastaan teoksesta. He voivat itse valita, millä tavalla oman valintansa muille esittelevät. He voivat kertoa, mikä teoksessa kosketti, millaisia muistoja se herätti, tai mikä teoksessa ihmetyttää heitä. 

Viimeisen yhteisen kohtaamisen teema on uudet kertomukset. Jokainen ryhmäläinen esittelee vuorollaan oman teoksensa ja kertoo, millaisia ajatuksia se herätti. Opas on osa muuta ryhmää ja kuuntelee. Kaikki saavat myös osallistua keskusteluun ja esittää omia kysymyksiään. Viimeisenä seuraa luova osuus, joka voidaan toteuttaa museossa tai koululla.

Menetelmät

Opastuksilla käytetään aina selkeää suomen kieltä ryhmän tason mukaan. Ei ole sellaista suomen kielen tasoa, jolla ei voisi osallistua kierrokselle. Kierrokset kannustavat vapaaseen ja välittömään ilmaisuun osasi suomea sitten äidinkielenään tai vasta muutamia sanoja. Tarvittaessa opas puhuu selkokieltä. 

Keskustelukortit

Linkki keskustelukortteihin.

Kotitehtävä

Linkki kotitehtävään.