Konstmuseet Ateneums Eko-rundturer riktas till personer med olika bakgrund som studerar finska. Rundturerna äger rum under 2020 och 2021, och de arrangeras i samarbete med elevgrupper från Helsingfors vuxenutbildningsinstitut (Helsingin aikuisopisto).

Eko-rundturerna fokuserar på öppen diskussion vid konstverken. Konst och kultur hjälper människor att leta efter nya infallsvinklar eller till att hitta något gemensamt. Genom att diskutera tillsammans lär vi oss av varandra om kulturer, konst, historia, och om hur det är att vara människa. 

Under Eko-rundturerna som leds av museiguider tas allt i betraktande. Utgångspunkten är likvärdigt bemötande och en möjlighet att berätta något som är viktigt för var och en. Vi upplever att museerna i allt högre grad har blivit platser för interaktiva möten. Det har funnits en efterfrågan på mera avspända och informella möten mellan människor. Därför är också Eko-rundturerna öppna för en ny publik – alla tolkningar av konstverk är lika riktiga. 

RUNDTURERNAS FÖRLOPP

Ateneums Eko-rundturer äger rum under åren 2020 och 2021 och arrangeras i samarbete med elevgrupper från Helsingfors vuxenutbildningsinstitut. En guide från Ateneum träffar samma grupp tre gånger, först i skolan och därefter under två besök på Ateneum. Alla grupper och besök är olika, men genom de gemensamma träffarna är det meningen att varje gruppmedlem ska få en möjlighet att berätta om sina personliga erfarenheter, tankar eller berättelser om de konstverk de ser. 

Temat under det första mötet är att lära känna varandra. Guiden och gruppen blir bekanta med varandra med hjälp av bilder på konstverk. Var och en får välja ett konstkort som intresserar just honom eller henne och berättar sedan för gruppen vad det är som gör just den här konstbilden intressant. Träffen avslutas med att vi försöker hitta gemensamma teman. 

Målet med det andra mötet är att finna tillsammans. Gruppen anländer till Ateneum, ser på samlingarna tillsammans med guiden och diskuterar. Under rundturen får varje gruppmedlem välja ett verk som talar just till honom eller henne. Man kan till exempel fotografera verket med sin mobiltelefon. 

Inför det sista mötet skriver deltagarna i skolan ner sina tankar kring det valda konstverket: vad är det som berör, förvånar eller väcker minnen? 

Temat under det sista gemensamma mötet är nya berättelser. Gruppmedlemmarna presenterar i tur och ordning sitt eget verk och berättar vilka tankar verket väckte. Guiden lyssnar som medlem i gruppen. Alla får också delta i diskussionen och ställa egna frågor. I det andra museibesöket ingår också att deltagarna ska arbeta med att göra ett eget arbete, endera i museets verkstad eller i utställningssalarna. Den skapande verksamheten kan också göras i skolan under lärarens ledning. 

METODER

Under guidningarna talar vi tydlig finska som anpassas till gruppens nivå. Ingen har en så svag kunskapsnivå att han eller hon inte skulle kunna delta i rundvandringen. Rundvandringen uppmuntrar till fri och omedelbar framställning oberoende av om finska är personens modersmål, eller om kunskapen begränsar sig till några få ord. Vid behov talar guiden lätt finska.