Ta kontakt

Vi tror att det inte finns något museum som inte kunde tillämpa EKO-konceptet, eftersom EKO i första hand är en inställningsfråga. Kärnan i EKO-rundvandringarna är alltid öppenhet, interaktion och mod att tillåta en mångfald tolkningar…

Info

Eko – Finska på Ateneum är ett utvecklingsprojekt finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet för att skapa en kulturell grund och kontinuitet. För Eko-projektets verksamhet svarar avdelningen för publikarbete på konstmuseet…

Eko – rundturer

Konstmuseet Ateneums Eko-rundturer riktas till personer med olika bakgrund som studerar finska. Rundturerna äger rum under 2020 och 2021, och de arrangeras i samarbete med elevgrupper från Helsingfors vuxenutbildningsinstitut (Helsingin aikuisopisto). Eko-rundturerna…