Eko – Finska på Ateneum är ett utvecklingsprojekt finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet för att skapa en kulturell grund och kontinuitet. För Eko-projektets verksamhet svarar avdelningen för publikarbete på konstmuseet Ateneum. Ateneum hör till Finlands Nationalgalleri. Samarbetspartner i Eko-projektet är Helsingfors vuxenutbildningsinstitut (Helsingin aikuisopisto), Finlands museiförbund och Selkokeskus. 

EKO kommer från och med hösten 2021 att implementeras också av andra intresserade museer i Finland genom utbildning, verkstäder och seminarier. 

På dessa sidor uppdateras under 2021 en verktygsback och handbok med hjälp av vilka du kan läsa om hur projektet genomförs på Ateneum. Du kan studera konceptets skapandeprocess mera i detalj och anpassa metoden till din egen arbetsomgivning.