Vi tror att det inte finns något museum som inte kunde tillämpa EKO-konceptet, eftersom EKO i första hand är en inställningsfråga. Kärnan i EKO-rundvandringarna är alltid öppenhet, interaktion och mod att tillåta en mångfald tolkningar och tankar. Metoderna och hur verksamheten genomförs kan däremot skräddarsys i enlighet med varje grupps och museums egna behov. 

Om du är intresserad av att implementera EKO-konceptet, vänligen ta kontakt endera med hjälp av blanketten nedan eller per e-post: kaikuu@ateneum.fi. Du kan också följa oss på Instagram.